Nina - Ariane

Lieve en slimme hond. Als jij iets bedenkt, weet zij het al. Werkt graag voor je maar doet ook graag haar eigen ding. Verzot op koekjes. En als ze weet dat ze aan het werk moet, staat ze al te dansen om mee te mogen. Nina werkt mee bij de paarden. Tijdens het verzorgen en voeren van de paarden wijkt ze niet van je zijde. Ook weet ze precies wat ik van haar verwacht. Snapt het als ik haar OM de omheining heen stuur en “luistert” naar gebaren op grotere afstand. Dit maakt haar tot een heerlijk maatje in huis die graag op je voeten ligt maar ook een bikkel op het land is.

 **********************************************************

Nina is a really smart and sweet dog. She knows something before you even do. When you’re starting to get an idea in your mind she already knows what you want. She loves working for and with you but she also likes to be on her own at times. As soon as she knows it’s time for work she starts dancing because she’s so excited to go out with you. Nina works with me at the horses. While I’m taking care of the horses, she never leaves my side, always sharp and alert. She gets it when I want her to go around the fences and she even gets signs on a bigger distance. All of this makes her to a lovely companion who loves cookies, enjoys sleeping on your feet but is also a diehard on the land.

Gezondheidsuitslagen

Heupen: HD-A

Ogen:     ECVO Vrij

Moeder van het Advance nest en het Cadance-nest

Nina, lekker in het bos!
Nina, lekker in het bos!